#2 #1 #3 #4

Witamy w przedszkolu specjalistycznym

Pan Czu

 

Dzieci

Największą frajdę sprawia nam odkrywanie indywidualnych cech i potencjału dziecka.

Zwierzaki

Kochamy zwierzęta a zwierzęta kochają nas. Praca ze zwierzętami uczy dzieci odpowiedzialności.

Zabawa i nauka

Przygotowujemy dzieci do samodzielności poprzez kreatywne formy zabawy i nauki.

Czas start!

1 czerwca

zawitali do nas pierwsi podopieczni. Czekały już na nich kolorowe plany aktywności, masa pomocy sensorycznych, zabawki, które uczą i bawią.

Zaczynaliśmy to przedsięwzięcie widząc wielką potrzebę stworzenia specjalistycznego przedszkola na terenie Ciechanowa. Nie przypuszczaliśmy nawet, że uda się nasze plany zrealizować tak szybko. Spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem mieszkańców, pomocą, rzeczywistym zaangażowaniem. To dzięki Państwu mamy energię do dalszych działań.

Dziękujemy!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

O nas

PRACA Z DZIEĆMI TO NASZA PASJA

Jesteśmy grupą specjalistow (psychologów, pedagogow, terapeutów) działających w ramach warszawskiego Ośrodka ODIS Świata Ciekawi oraz w ramach Fundacji Inicjatyw Psycho-Edukacyjnych Po-Mocni, z siedziba w Wyszogrodzie.
Posiadamy szerokie doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym zwlaszcza z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Poczawszy od 2012 roku, tworzymy zespół specjalistycznych placówek,
w skład którego wchodzą: Fundacja Po-Mocni, Ośrodek Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODIS, NTPP Świata Ciekawi oraz NSPP „Pan Czu”.

Przedszkole Specjalistyczne Pan Czu to placówka ogólnodostępna o profilu rozwojowym, dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
w tym zwłaszcza dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. W praktyce oznacza to, że do NSPP „Pan Czu” przyjmowane są dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
z uwagi na: autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność sprzężoną.

Misja

UDANY START DZIECKA W DOROSŁE ŻYCIE

Przedszkole Specjalistyczne „Pan Czu” to miejsce, którego najważniejszym celem jest dbanie o dobro i rozwój dziecka. Program przedszkola skonstruowany jest tak aby stworzyć z dzieckiem dobrą i bezpieczną relację. Aby dziecko mogło rozwijać swoje zdolności i kreatywność oraz nauczyć się w zdrowy sposób funkcjonować wśród rówieśników. Podstawową formą aktywności w naszym przedszkolu jest nauka przez zabawę. Dla każdego dziecka opracowujemy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) dobrane do możliwości i temperamentu dziecka. Dbamy o dziecięce pragnienia, przy zachowaniu bezpiecznych granic. Wierzymy, że prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka stworzy mocny fundament szczęśliwego życia.

Program

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego MEN

W naszym przedszkolu realizujemy obowiązującą w Polsce podstawę programową (wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30-05-2014 r). Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych stosujemy specjalistyczne metody wspomagające edukację, zgodnie z głównymi założeniami amerykańskiego modelu TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children).

Główne założenia modelu TEACCH to: praca wg ściśle określonego planu dnia, wizualny kanał przekazu informacji, duża ilość pomocy edukacyjno–terapeutycznych o charakterze sensorycznym, wzmacnianie naturalnej motywacji dziecka w procesie uczenia się poprzez zastosowanie wybranych metod ABA (Applied Behavioral Analysis). Wszystkie nasze programy pracy grupowej wg wytycznych MEN podzielone zostały na konkretne: miesiące, tygodnie, dni i godziny w danym roku kalendarzowym.

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne

Wszystkie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają w naszym przedszkolu zagwarantowany bezpłatny udział w indywidualnych zajęciach rewalidacyjno–wyrównawczych. Zarówno liczba, jak i zakres zajęć rewalidacyjnych dobierane są indywidualnie, w zależności od potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Zadania realizowane są wg indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, nadzorowanych przez psychologów i pedagogów, specjalistów z warszawskiego oddziału ODIS Świata Ciekawi.

Wszystkie zajęcia rewalidacyjne realizowane są w formie indywidualnej terapii: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, sensorycznej. W tym celu stworzyliśmy w naszym przedszkolu salę do indywidualnej terapii psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej, z dużą ilością atestowanych pomocy edukacyjno-terapeutycznych.

 

Ogólnorozwojowe zajęcia dodatkowe

Głównym celem zajęć dodatkowych jest pomoc w kształtowaniu harmonijnego rozwoju społeczno–emocjonalnego dziecka. Podczas zajęć staramy się pobudzać kreatywność, spontaniczność oraz naturalną ciekawość świata naszych przedszkolaków.

Proponujemy powrót do klasycznych gier i zabaw dla dzieci oraz do sprawdzonych metod wspomagających edukację: Zajęcia muzyczno-ruchowe zwiększające świadomość ciała wg. programu M. Ch. Knillów, Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Nauka Czytania Globalnego Domana. Metody te łączymy z najnowszymi osiągnięciami nowoczesnej psychologii i pedagogiki, a także z naszymi autorskimi programami pracy: Grupowy Trening Kształtowania Inteligencji Emocjonalnej, Bajkoterapia, Muzykoterapia Dogłębna, Kynoterapia i Cavioterapia, Artterapia.

 

 

Galeria

Cennik

CENY I ZAKRES
 • DOFINANSOWANIE FUNDACJI ODIS
 • 1 zł
 • miesięcznie
 • 8:00 – 13:00
 • Podstawa programowa: praca wg tygodniowego harmonogramu
 • Zajęcia rewalidacyjne: indywidualne zajecia rewalidacyjne
 • Zajecia grupowe: dodatkowe zajecia ogolnorozwojowe
 • ZAPYTAJ O DOFINANSOWANIE
 • ZAJĘCIA PRZEDPOŁUDNIOWE
 • 550 zł
 • miesięcznie
 • 8:00 – 13:00
 • Podstawa programowa: praca wg tygodniowego harmonogramu
 • Zajęcia rewalidacyjne: indywidualne zajecia rewalidacyjne
 • Zajecia grupowe: dodatkowe zajecia ogolnorozwojowe
 • ZAPISZ DZIECKO
 • ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE
 • 500 zł
 • miesięcznie
 • 13:00 – 18:00
 • Podstawa programowa: praca wg tygodniowego harmonogramu
 • Zajęcia rewalidacyjne: indywidualne zajecia rewalidacyjne
 • Zajecia grupowe: dodatkowe zajecia ogolnorozwojowe
 • ZAPISZ DZIECKO

Blog

AKTUALNOŚCI

Kontakt

ZACHĘCAMY DO ZADAWANIA BEZPŁATNYCH PYTAŃ NASZYM SPECJALISTOM: recepcja@odispsycholog.pl
Wyrażam zgodę… Pełna treść zgody